Welkom bij MaatVak!

Met veel enthousiasme werk ik als zelfstandig onderwijskundig adviseur voor onderwijsinstellingen (mbo) of bedrijven. Het liefst op het gebied van toetsing en examinering, daar ligt mijn hart. 

Kwaliteit staat hierbij voor mij centraal; zowel van de processen en producten waar ik zelf direct bij betrokken ben maar ook kwaliteit van opleiden in meer algemene zin.

Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen. Dat doe ik met name op de volgende gebieden:

  • Het ontwikkelen van beleid en instrumenten op het gebied van beroepsgericht opleiden en examineren, alsmede het implementeren en evalueren hiervan.
  • Het ontwikkelen, redigeren en toetstechnisch beoordelen van toetsen en examens.
  • Het borgen van kwaliteit van onderwijs en examinering door dit te evalueren, structuur aan te brengen en verbeterpunten te benoemen of uit te voeren.

Ontdek op de volgende pagina's wie ik ben en waar ik voor sta. Ik nodig u uit om contact met mij op te nemen zodat we nader met elkaar kennis kunnen maken. Dan kunnen we de mogelijkheden verkennen om samen te werken aan de kwaliteit van onderwijs en examinering.